Štampanje probne nalepnice i podešavanje
Štampanje probne nalepnice i podešavanje
View content for :
Product:

Štampanje probne nalepnice i podešavanje

Nakon umetanja medija, umetanja trake (ako se koristi režim termalnog prenosa), instaliranja upravljačkog programa štampača i povezivanja štampača sa računarom, odštampajte probnu nalepnicu pomoću uputstava u ovom odeljku. Štampanje ove nalepnice vam omogućava da vidite da li je veza funkcionalna i da li je potrebno da prilagodite neka od podešavanja štampača.
 1. Isključite (O) štampač.
 2. Pritisnite i zadržite
  CANCEL (Otkaži)
  dok uključujete (I) štampač. Držite
  CANCEL (Otkaži)
  dok se prvi indikator kontrolne table ne isključi.
  Štampač će odštampati nalepnicu sa konfiguracijom, a zatim nalepnicu sa konfiguracijom mreže kao što je prikazano u ovim primerima.
  Primer nalepnice sa konfiguracijom štampača
  Primer nalepnice sa konfiguracijom mreže
 3. Da li je nalepnica odštampana i da li je bila prihvatljivog kvaliteta štampe?
  Ako...
  Onda...
  Nalepnica je odštampana i kvalitet štampe je prihvatljiv
  Štampač je spreman za štampanje. Pogledajte Instalacija softvera za dizajniranje nalepnica.
  Nalepnica se nije odštampala
  1. Proverite da li ste izabrali odgovarajući upravljački programi štampača.
   Pokušajte ponovo da odštampate nalepnicu.
  2. Ako se nalepnica i dalje ne štampa, proverite vezu između štampača i računara ili štampača i mreže.
  3. Ako je potrebno, izmenite postavke štampača tako da odgovaraju postavkama mreže računara. Pogledajte Mrežne postavke.
  Nalepnica je odštampana, ali je slabog kvaliteta ili sa drugim problemima
  Uputstvo za rešavanje problema potražite u odeljku Problem sa štampanjem ili kvalitetom štampe.