Provera sadržaja kutije
Provera sadržaja kutije
View content for :
Product:

Provera sadržaja kutije

Proverite da li kutija štampača sadrži sve predmete koji su vam potrebni za njegovo podešavanje.
Kompanija Zebra Technologies nije odgovorna za bilo koju štetu nastalu tokom transporta opreme i neće popraviti tu štetu prema garanciji.
 1. Pažljivo izvadite štampač iz kutije.
 2. Proverite da li se sledeći predmeti nalaze u kutiji sa štampačem:
  Dodatni predmeti mogu da budu obuhvaćeni, u zavisnosti od opcija koje ste naručili sa štampačem.
 3. Ako nešto nedostaje, obavestite ovlašćenog Zebra prodavca.
 4. Odmah odmotajte štampač i pregledajte da li je došlo do oštećenja tokom transporta.
  • Sačuvajte svu ambalažu.
  • Proverite da li na spoljnim površinama ima oštećenja.
  • Podignite vrata za medij i pregledajte odeljak za medije da biste proverili da li su komponente oštećene.
 5. Ako otkrijete oštećenje pri transportu nakon pregleda:
  • Odmah obavestite transportnu kompaniju i prijavite izveštaj o šteti.
  • Sačuvajte svu ambalažu radi provere od strane transportne kompanije.
  • Obavestite ovlašćenog Zebra prodavca.
 6. Štampač isporučen sa nekoliko zaštitnih artikala za transport, uključujući film ili plastiku preko providnog prozora na vratima za medij. Pre korišćenja štampača uklonite ove zaštitne artikle.