Nalepnice sa konfiguracijom
Nalepnice sa konfiguracijom
View content for :
Product:

Nalepnice sa konfiguracijom

Dve najčešće korišćene stavke za dijagnostiku štampača jesu nalepnica sa konfiguracijom štampača i nalepnica sa konfiguracijom mreže. Analiziranje informacija na ovim nalepnicama može da vam pomogne da rešite potencijalne probleme.
Da biste odštampali ove nalepnice, uradite sledeće:
  1. Isključite (O) štampač.
  2. Pritisnite i zadržite
    CANCEL (Otkaži)
    dok uključujete (I) štampač. Držite
    CANCEL (Otkaži)
    dok se prvi indikator kontrolne table ne isključi.
Štampač će odštampati nalepnicu sa konfiguracijom, a zatim nalepnicu sa konfiguracijom mreže kao što je prikazano u ovim primerima.
Primer nalepnice sa konfiguracijom štampača
Primer nalepnice sa konfiguracijom mreže