Indikatori
Indikatori
View content for :
Product:

Indikatori

Indikatori koji se nalaze na gornjoj strani kontrolne table saopštavaju status štampača.
Status štampača koji prikazuju indikatori
Indikatori
Na šta ukazuju
Indikator STATUS svetli neprekidno zeleno
Indikator STATUS svetli neprekidno zeleno (drugi svetle neprekidno žuto na dve sekunde tokom uključivanja štampača).
Štampač je spreman.
indikator PAUSE (Pauza) svetli neprekidno žuto
Indikator PAUSE (Pauza) svetli neprekidno žuto.
Štampač je pauziran.
Indikator STATUS svetli neprekidno crveno, a indikator SUPPLIES (Potrošni materijal) svetli neprekidno crveno
Indikator STATUS svetli neprekidno crveno.
Indikator SUPPLIES (Potrošni materijal) svetli neprekidno crveno.
Medij je potrošen. Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.
Indikator STATUS svetli neprekidno crveno, a indikator SUPPLIES (Potrošni materijal) treperi crveno
Indikator STATUS svetli neprekidno crveno.
Indikator SUPPLIES (Potrošni materijal) treperi crveno.
Traka je potrošena. Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.
Indikator STATUS svetli neprekidno žuto, a indikator SUPPLIES (Potrošni materijal) treperi žuto
Indikator STATUS svetli neprekidno žuto.
Indikator SUPPLIES (Potrošni materijal) treperi žuto.
Štampač je u direktnom termalnom režimu, koji ne zahteva traku; ipak, traka je instalirana u štampač.
Indikator STATUS svetli neprekidno crveno
Indikator STATUS svetli neprekidno crveno.
Indikator PAUSE (Pauza) svetli neprekidno žuto.
Štampač je otvoren. Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.
Indikator STATUS svetli neprekidno žuto
Indikator STATUS svetli neprekidno žuto.
Temperatura glave za štampanje je previsoka.
Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
Indikator STATUS treperi žuto
Indikator STATUS treperi žuto.
Ukazuje na jedno od sledećeg:
  • Temperatura glave za štampanje je preniska.
  • Temperatura napajanja je previsoka.
  • Temperatura glavne logičke ploče (MLB) je previsoka.
Indikatori STATUS, PAUSE (Pauza) i DATA (Podaci) svetle neprekidno crveno
Indikator STATUS svetli neprekidno crveno.
Indikator PAUSE (Pauza) svetli neprekidno crveno.
Indikator DATA (Podaci) svetli neprekidno crveno.
Glava za štampanje je zamenjena drugom koja nije originalna Zebra glava za štampanje. Instalirajte originalnu Zebra glavu za štampanje da biste nastavili.
Indikator STATUS treperi crveno
Indikator STATUS treperi crveno.
Štampač ne može da pročita TPI postavku glave za štampanje.
Štampači sa žičnom ZebraNet Ethernet opcijom
Indikator NETWORK (Mreža) je isključen
Indikator NETWORK (Mreža) je isključen.
Ethernet veza nije dostupna.
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno zeleno
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno zeleno.
100 Base-T veza je otkrivena.
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno žuto
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno žuto.
10 Base-T veza je otkrivena.
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno crveno
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno crveno.
Postoji uslov za Ethernet grešku. Štampač nije povezan na mrežu.
Štampači sa bežičnom ZebraNet opcijom
Indikator NETWORK (Mreža) je isključen.
Otkriven je radio tokom uključivanja. Štampač pokušava da se poveže sa mrežom.
Indikator treperi crveno dok se štampač povezuje sa mrežom.
Indikator zatim treperi žuto dok štampač potvrđuje identitet na mreži.
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno zeleno
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno zeleno.
Radio je povezan sa mrežom i potvrđen, a WLAN signal je jak.
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno zeleno
Indikator NETWORK (Mreža) treperi zeleno.
Radio je povezan sa mrežom i potvrđen, a WLAN signal je slab.
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno crveno
Indikator NETWORK (Mreža) svetli neprekidno crveno.
Postoji uslov za WLAN grešku. Štampač nije povezan na mrežu.