Transport štampača
Transport štampača

Transport štampača

Ako morate da transportujete štampač:
 1. Isključite (
  O
  ) štampač, a zatim isključite sve kablove.
 2. Uklonite sve medije, traku ili nepričvršćene predmete iz unutrašnjosti štampača.
 3. Zatvorite glavu za štampanje.
 4. Pažljivo zapakujte štampač u originalnu ambalažu ili odgovarajuću alternativnu ambalažu da biste izbegli oštećenje tokom transporta.
  Ambalažu za transport možete da kupite od kompanije Zebra ako je originalna ambalaža izgubljena ili uništena.
  Kompanija Zebra nije odgovorna ni za kakvo oštećenje nastalo tokom transporta ako nije korišćena odobrena ambalaža za transport. Nepravilan transport jedinica može da poništi garanciju.