Procenjivanje kvaliteta bar-koda
Procenjivanje kvaliteta bar-koda
View content for :
Product:

Procenjivanje kvaliteta bar-koda

Različiti tipovi medija mogu da zahtevaju različite postavke zatamnjenosti. Ovaj odeljak sadrži jednostavan, ali efikasan metod za utvrđivanje idealne zatamnjenosti za štampanje bar-kodova u okviru specifikacija.
Tokom samotestiranja putem funkcije FEED (Uvuci), nalepnice se štampaju pri različitim postavkama zatamnjenosti i pri dve različite brzine štampe. Relativna zatamnjenost i brzina štampe odštampani su na svakoj nalepnici. Na bar-kodove na tim nalepnicama može da se primenjuje ANSI gradacija radi provere kvaliteta štampe.
Tokom ovog testa, jedan skup nalepnica se štampa brzinom od 2 ips, a drugi se štampa brzinom od 6 ips. Vrednost zatamnjenosti počinje na tri postavke niže od trenutne vrednosti zatamnjenosti štampača (relativna vrednost zatamnjenosti od -3) i povećava se dok zatamnjenost ne bude za tri postavke više od trenutne vrednosti zatamnjenosti (relativna vrednost zatamnjenosti od +3).
 1. Odštampajte nalepnicu sa konfiguracijom da biste prikazali trenutne postavke štampača.
 2. Isključite (O) štampač.
 3. Pritisnite i zadržite
  FEED (Uvuci)
  dok uključujete (I) štampač. Držite
  FEED (Uvuci)
  dok se prvi indikator kontrolne table ne isključi.
  Štampač štampa seriju oznaka pri različitim brzinama i postavkama zatamnjenosti koje su više i niže od vrednosti zatamnjenosti koja je prikazana u nalepnici sa konfiguracijom štampača.
  Probna nalepnica za funkciju FEED (Uvuci)
 4. Pregledajte ove probne nalepnice i utvrdite koja je odštampana optimalnim kvalitetom štampe za vašu primenu. Ako imate verifikator bar-kodova, pomoću njega izmerite trake/razmake i izračunajte kontrast za štampanje. Ako nemate verifikator bar-kodova, pomoću očiju ili sistemskog skenera izaberite optimalnu postavku zatamnjenosti na osnovu oznaka odštampanih u ovom samotestiranju.
  Procenjivanje kvaliteta bar-koda
  Izgled
  Opis
  Previše tamne nalepnice
  Veoma očigledno. Mogu da budu čitljive, ali nisu „u okviru specifikacija“.
  • Normalne trake bar-koda se povećavaju.
  • Praznine malih alfanumeričkih znakova mogu da budu popunjeni mastilom.
  • Trake i razmaci rotiranih bar-kodova su spojeni.
  Blago tamnije nalepnice
  Nije očigledno u tolikoj meri kao kod previše tamnih nalepnica.
  • Normalni bar-kod će biti „u okviru specifikacija“.
  • Mali alfanumerički znakovi će biti podebljani i mogu da budu malo ispunjeni.
  • Razmaci rotiranih bar-kodova su mali u poređenju sa kodom koji je „u okviru specifikacija“, što može da učini kôd nečitljivim.
  Nalepnice „u okviru specifikacija“
  Da li je nalepnica „u okviru specifikacija“ ili nije može da potvrdi samo verifikator, ali one obično ispoljavaju neke vidljive karakteristike.
  • Normalni bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake sa jasnim, razdvojenim razmacima.
  • Rotirani bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake sa jasnim, razdvojenim razmacima. Iako možda neće izgledati tako dobro kao blago tamni bar-kod, biće „u okviru specifikacija“.
  • U normalnom i rotiranom stilu mali alfanumerički znakovi izgledaju kompletno.
  Blago svetlije nalepnice
  U nekim slučajevima, one su poželjnije od blago tamnijih nalepnica za bar-kodove „u okviru specifikacija“.
  • Normalni i rotirani bar-kodovi biće „u okviru specifikacija“, ali mali alfanumerički znakovi možda neće biti potpuni.
  Previše svetle nalepnice
  One su očigledne.
  • Normalni i rotirani bar-kodovi imaju nepotpune trake i razmake.
  • Mali alfanumerički znakovi su nečitljivi.
 5. Obratite pažnju na relativnu vrednost zatamnjenosti i brzinu štampe odštampane na najboljoj probnoj nalepnici.
 6. Dodajte ili oduzmite vrednost relativne zatamnjenosti na osnovu vrednosti zatamnjenosti koja je navedena na nalepnici sa konfiguracijom. Dobijena numerička vrednost predstavlja optimalnu vrednost zatamnjenosti za određenu kombinaciju nalepnice/trake i brzinu štampanja.
 7. Ako je potrebno, promenite vrednost zatamnjenosti na vrednost zatamnjenosti na izabranoj probnoj nalepnici.
 8. Ako je potrebno, promenite brzinu štampanja na istu vrednost brzine na izabranoj probnoj nalepnici.