Samotestiranje putem funkcije PAUSE (Pauziraj)
Samotestiranje putem funkcije PAUSE (Pauziraj)

Samotestiranje putem funkcije PAUSE (Pauziraj)

Ovo samotestiranje možete da koristite da biste dobili probne nalepnice koje su vam potrebne za podešavanje mehaničkih sklopova štampača ili da biste utvrdili da li je došlo do kvara nekog elementa glave za štampanje.
Sledeći primer pokazuje uzorak otiska.
Probna nalepnica putem funkcije PAUSE (Pauziraj)
 1. Isključite (O) štampač.
 2. Pritisnite i zadržite
  PAUSE (Pauziraj)
  dok uključujete (I) štampač. Držite
  PAUSE (Pauziraj)
  dok se prvi indikator kontrolne table ne isključi.
  Početno samotestiranje odštampaće 15 nalepnica pri najmanjoj brzini štampača, a zatim će automatski pauzirati štampač. Svaki put kada pritisnete
  PAUSE (Pauziraj)
  , odštampaće se dodatnih 15 nalepnica.
  Dok je štampač pauziran:
  • Ako pritisnete
   CANCEL (Otkaži)
   , izmenićete samotestiranje. Svaki put kada pritisnete
   PAUSE (Pauziraj)
   , odštampaće se 15 nalepnica pri brzini od 152 mm (6 inča) po sekundi.
  • Ako ponovo pritisnete
   CANCEL (Otkaži)
   , izmenićete samotestiranje drugi put. Svaki put kada pritisnete
   PAUSE (Pauziraj)
   , odštampaće se 50 nalepnica pri najmanjoj brzini štampača.
  • Ako ponovo pritisnete
   CANCEL (Otkaži)
   , izmenićete samotestiranje treći put. Svaki put kada pritisnete
   PAUSE (Pauziraj)
   , odštampaće se 50 nalepnica pri brzini od 152 mm (6 inča) po sekundi.
  • Ako ponovo pritisnete
   CANCEL (Otkaži)
   , izmenićete samotestiranje četvrti put. Svaki put kada pritisnete
   PAUSE (Pauziraj)
   , odštampaće se 15 nalepnica pri najvećoj brzini štampača.
 3. U svakom trenutku možete da izađete iz ovog samotestiranja tako što ćete pritisnuti i zadržati
  CANCEL (Otkaži)
  .