c-zt4x1-usb
Korišćenje host USB porta i funkcije Print Touch

Korišćenje host USB porta i funkcije Print Touch

Vežbe koje su ovde izložene pomoći će vam da naučite da koristite host USB port i funkciju Print Touch štampača na uređaju zasnovanom na operativnom sistemu Android™ koji podržava NFC (kao što je pametni telefon ili tablet).
Neke SGD komande navedene su kao deo ovih vežba za napredne korisnike.