Bluetooth Low Energy (BTLE)
Bluetooth Low Energy (BTLE)
View content for :
Product:

Bluetooth
Low Energy (BTLE)

Ograničenja i zahtevi
Mnogi mobilni uređaji mogu da komuniciraju sa štampačem u krugu do 9,1 m (30 stopa) od štampača.
Povezivanje i konfiguracija
Konkretna uputstva o konfigurisanju štampača za korišćenje Bluetooth interfejsa potražite u Zebra Bluetooth korisničkom priručniku. Ovaj priručnik je dostupan na lokaciji zebra.com/manuals.