Specifikacije štampanja
Specifikacije štampanja
View content for :
Product:

Specifikacije štampanja

Rezolucija štampe
203 tpi (tačaka po inču) (8 tačaka po mm)
300 tpi (12 tačaka po mm)
Prilagodljive konstantne brzine štampanja (po sekundi)
203 tpi
od 51 mm do 254 mm u koracima od po 25,4 mm
od 2,0 inča do 10 inča u koracima od po 1 inč
300 tpi
od 51 mm do 152 mm u koracima od po 25,4 mm
od 2,0 inča do 6 inča u koracima od po 1 inč
Veličina tačke (standardna)
(širina x dužina)
203 tpi
0,125 mm x 0,125 mm
(0,0049 inča x 0,0049 inča)
300 tpi
0,084 mm x 0,099 mm
(0,0033 inča x 0,0039 inča)
Maksimalna širina štampe
104 mm (4,09 inča)
Maksimalna kontinuirana dužina štampe*
203 tpi
3988 mm (157 inča)
300 tpi
1854 mm (73 inča)
Dimenzija (X) modula bar-koda
203 tpi
od 5 mil do 50 mil
300 tpi
od 3,3 mil do 33 mil
Položaj prve tačke (izmeren od unutrašnje ivice medija)
2,5 mm± 1,016 mm
(0,10 inča ±0,04 inča)
Tolerancija registracije medija**
Vertikalna
± 1 mm (± 0,039 inča) na nekontinuiranom mediju
Horizontalna
± 1 mm (± 0,039 inča) unutar rolne medija
* Na maksimalne dužine nalepnice utiče izbor opcija i nadređenog firmvera.
** Na registraciju medija i minimalnu dužinu nalepnice utiču vrsta i širina medija, vrsta trake i brzina štampanja*. Učinak se poboljšava sa optimizacijom ovih faktora. Kompanija Zebra preporučuje da svaku primenu kvalifikujete detaljnim testiranjem.