r-zt2x0-calibrating-the-ribbon-and-media-sensors
Kalibracija senzora trake i medija

Kalibracija senzora trake i medija

Kalibrišite štampač pomoću postupka iz ovog odeljka, kojim se podešava osetljivost senzora medija i trake. Kalibracija obezbeđuje adekvatno poravnanje slike koja se štampa i optimalni kvalitet štampe.
Obavite kalibraciju u sledećim situacijama:
  • Prešli ste na drugu veličinu ili tip trake ili medija.
  • Štampač nailazi na bilo koji od sledećih problema:
    • preskakanje nalepnica
    • odštampana slika se pomera ulevo/udesno ili nagore/nadole
    • traka nije detektovana nakon umetanja ili kada se potroši
    • nekontinuirane nalepnice se tretiraju kao kontinuirane