r-zt2x0-selecting-a-print-mode
Izbor režima štampanja

Izbor režima štampanja

Koristite režim štampanja koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača. Putanja medija je ista za medije u rolni i preklopne medije. Da biste podesili štampač na dostupni režim štampanja, pogledajte odeljak Postavke štampanja.
Režimi štampanja i opcije štampača
Režim štampanja
Kada koristiti/Potrebne opcije štampača
Radnje štampača
Otcepljivanje (podrazumevana postavka)
Koristite za većinu namena. Ovaj režim može da se koristi sa svim opcijama štampača i većinom tipova medija.
Štampač štampa formate nalepnica kako ih prima. Operater štampača može da otcepi odštampane nalepnice u bilo kom trenutku nakon štampanja.
Medij u rolni u režimu otcepljivanja
(prikazan sa medijom za termalni prenos sa umetnutom trakom)
Preklopni medij u režimu otcepljivanja
(prikazan sa direktnim termalnim medijom i bez trake)
Odlepljivanje
Koristite ako štampač ima opciju za odlepljivanje ili opciju za prihvatanje podloge. Opcija prihvatanja podloge je dostupna samo na štampaču ZT230.
Štampač skida nalepnicu sa podloge tokom štampanja, a zatim pauzira dok se nalepnica ne ukloni. Podloga izlazi sa prednje strane štampača.
  • U režimu odlepljivanja, podloga izlazi sa prednje strane štampača.
  • U režimu odlepljivanja sa prihvatanjem podloge, podloga se namotava na osovinu za prihvatanje podloge ili na osovinu za premotavanje.
Režim odlepljivanja
(prikazano bez sistema trake)
Režim odlepljivanja sa prihvatanjem podloge*
(prikazan sa direktnim termalnim medijom i bez trake)
Sekač
Koristite ako štampač ima opciju sekača kada želite da nalepnice budu razdvojene sečenjem.
Štampač štampa nalepnicu, a zatim je oslobodi rezanjem.
Režim sekača
(prikazan sa direktnim termalnim medijom i bez trake)