Raspored i postupci čišćenja
Raspored i postupci čišćenja

Raspored i postupci čišćenja

Rutinsko preventivno održavanje je presudni deo normalnog rada štampača. Ako vodite računa o štampaču, možete da umanjite broj mogućih problema na koje biste mogli da naiđete, kao i da lakše postignete i održavate standarde kvaliteta štampe.
Vremenom, kretanje medija ili trake preko glave za štampanje haba zaštitni keramički premaz, što dovodi do izlaganja i konačnog oštećenja elemenata za štampu (tačaka). Da biste izbegli abraziju:
  • Često čistite glavu za štampanje.
  • Smanjite postavke pritiska glave za štampanje i temperature progorevanja (zatamnjenosti) tako što ćete optimizovati balans između njih.
  • Kada koristite režim termalnog prenosa, pobrinite se da traka bude široka kao medij ili šira da biste sprečili izlaganje elemenata glave za štampanje abrazivnijem materijalu nalepnice.
    Kompanija Zebra nije odgovorna za oštećenja uzrokovana primenom tečnosti za čišćenje na štampač.
Namenski postupci čišćenja navedeni su na sledećim stranicama. U ovoj tabeli je prikazan preporučeni raspored čišćenja. Ovi intervali su dati samo kao smernice. Možda ćete morati da čistite češće, u zavisnosti od namene i medija.
Preporučeni raspored čišćenja
Površina
Metod
Interval
Glava za štampanje
Rastvarač*
Direktni termalni režim: Nakon svake rolne medija (ili 150 metara preklopnog medija).
Režim termalnog prenosa: Nakon svake rolne trake.
Valjak za štampanje
Rastvarač*
Senzori za medij
Izduvavanje vazduhom
Senzor trake
Izduvavanje vazduhom
Putanja medija
Rastvarač*
Putanja trake
Rastvarač*
valjak za stezanje (deo opcije za odlepljivanje)
Rastvarač*
Modul sekača
Ako se seku kontinuirani mediji osetljivi na pritisak
Rastvarač*
Nakon svake rolne medija (ili češće, u zavisnosti od namene i medija).
Ako se seče medij za oznake ili materijal podloge nalepnice
Rastvarač* i izduvavanje vazduhom
Nakon svake dve ili tri rolne medija.
Traka za otcepljivanje/odlepljivanje
Rastvarač*
Jednom mesečno.
Senzor preuzimanja nalepnice
Izduvavanje vazduhom
Jednom u šest meseci.
* Kompanija Zebra preporučuje upotrebu kompleta za preventivno održavanje (broj artikla 47362). Umesto kompleta za preventivno održavanje možete da koristite tkaninu koja se ne linja umočenu u izopropil-alkohol čistoće 99,7%.