Čišćenje sklopa za odlepljivanje
Čišćenje sklopa za odlepljivanje
View content for :
Product:

Čišćenje sklopa za odlepljivanje

Sklop za odlepljivanje sastoji se od nekoliko valjaka sa oprugom kako bi se obezbedio adekvatan pritisak valjka. Očistite valjak za stezanje i traka za otcepljivanje/odlepljivanje ako nagomilani lepak počne da utiče na učinak odlepljivanja.
Ne koristite se levom rukom da biste lakše zatvorili sklop za odlepljivanje. Gornja ivica valjka/sklopa za odlepljivanje bi mogla da vam uštine prste.
Ako nagomilani lepak utiče na učinak odlepljivanje, obavite sledeće korake.
 1. Otvorite poklopac za medij.
  Otvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 2. Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 3. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 4. Gurnite nadole polugu za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje da biste otvorili sklop za odlepljivanje.
 5. Uklonite podlogu medija, ako je prisutna, da biste otkrili valjak za stezanje.
 6. Dok ručno okrećete valjak za stezanje, detaljno ga očistite štapićem sa vatom iz kompleta za preventivno održavanje (broj artikla 47362). Umesto kompleta za preventivno održavanje možete da koristite čisti štapić sa vatom umočen u izopropil-alkohol čistoće 99,7%. Sačekajte da rastvarač ispari.
 7. Koristite štapić sa vatom da biste uklonili višak lepka sa trake za otcepljivanje/odlepljivanje. Sačekajte da rastvarač ispari.
  Primenjujte što manji pritisak prilikom čišćenja trake za otcepljivanje/odlepljivanje. Prejak pritisak bi mogao da dovede do savijanja trake za otcepljivanje/odlepljivanje, što bi nepovoljno uticalo na učinak odlepljivanja.
 8. Ponovo umetnite podlogu medija kroz mehanizam za odlepljivanje. Uputstva potražite u odeljku Korišćenje režima odlepljivanja.
 9. Zatvorite sklop za odlepljivanja pomoću poluge za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje.
  Desnom rukom zatvorite sklop za odlepljivanje pomoću poluge za otpuštanje mehanizma za odlepljivanje. Ne koristite se levom rukom da biste lakše zatvorili. Gornja ivica valjka/sklopa za odlepljivanje bi mogla da vam uštine prste.
 10. Zatvorite sklop glave za štampanje.
 11. Zatvorite poklopac za medij.
  Zatvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 12. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.
  Štampač će možda obaviti kalibraciju nalepnice ili uvući nalepnicu, u zavisnosti od postavki.