Naručivanje rezervnih delova
Naručivanje rezervnih delova
View content for :
Product:

Naručivanje rezervnih delova

Da biste postigli optimalan kvalitet štampe i odgovarajuće performanse štampača, kompanija Zebra preporučuje korišćenje originalnog Zebra potrošnog materijala kao deo ukupnog rešenja. Konkretno, štampači ZT111 projektovani su da rade samo sa originalnim Zebra glavama za štampanje, čime se maksimalno povećava bezbednost i kvalitet štampe.
Da biste dobili informacije o naručivanju rezervnih delova, obratite se ovlašćenom Zebra prodavcu.