t-zt2x0-loading-the-media
Ubacivanje medija

Ubacivanje medija

Koristite se uputstvom iz ovog odeljka za umetanje medija u rolni ili preklopnog medija u bilo kom režimu štampanja.
Dok obavljate bilo koje zadatke oko otvorene glave za štampanje, uklonite prstenje, satove, viseće ogrlice, identifikacione kartice ili druge metalne objekte koji bi mogli da dodirnu glavu za štampanje. Ne morate da isključujete napajanje štampača kada radite blizu otvorene glave za štampanje, ali kompanija Zebra to preporučuje kao meru predostrožnosti. Ako isključite napajanje, izgubićete sve privremene postavke, kao što su formati nalepnice, koje ćete morati ponovo da unesete pre nego što nastavite sa štampanjem.
 1. Podignite vrata za medij.
  Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 2. Otvorite sklop glave za štampanje tako što ćete okrenuti polugu za otvaranje glave za štampanje.
 3. Umetnite medij u štampač. Pratite uputstvo za medij u rolni ili preklopni medij, ako je potrebno.
  Medij u rolni
  Preklopni medij
  1. Uklonite i odbacite sve oznake ili nalepnice koje su prljave ili koje zadržava lepak ili traka.
  2. Izvucite i preklopite nadole vođicu za medij.
  3. Postavite rolnu medija na držač za dopremanje medija. Gurnite rolnu unazad dokle god je to moguće.
  4. Preklopite nagore vođicu za medij.
  5. Povlačite vođicu za medije sve dok ne dodirne ivicu rolne.
  1. Izvucite i preklopite nadole vođicu za medij.
  2. Umetnite preklopni medij kroz zadnji deo štampača.
  3. Naberite medij preko držača za dopremanje medija.
  4. Preklopite nagore vođicu za medij.
  5. Povlačite vođicu za dopremanje medija sve dok ne dodirne ivicu rolne.
  6. Nastavite sa preostalim koracima kao što je prikazano za medij u rolni.
 4. Izvucite spoljnu vođicu za medije do kraja.
 5. Provucite medij ispod sklopa prihvatnika za medije i sklopa glave za štampanje. Sačekajte da kraj medija izađe na prednjoj strani štampača.
 6. Uverite se da medij prolazi kroz prorez na transmisivnom senzoru medija (1) i ispod unutrašnje vođice za medij (2).
  Medij treba samo da dodiruje pozadinu proreza transmisivnog senzora medija.
 7. Utvrdite režim štampanja štampača. Više informacija o režimima štampanja potražite u odeljku Izbor režima štampanja.)
  Ako...
  Onda...
  Režim otcepljivanja
  Režim odlepljivanja (sa prihvatanjem podloge ili bez njega)
  Režim sekača