povratno uvlačenje
povratno uvlačenje

povratno uvlačenje

Kada štampač povuče medij i traku (ako se koristi) unazad u štampač tako da početak nalepnice za štampanje bude ispravno postavljen iza glave za štampanje. Do povratnog uvlačenja dolazi kada se štampač koristi u režimima otcepljivanja i aplikatora.