bar-kod
bar-kod

bar-kod

Kôd pomoću kojeg alfanumerički znakovi mogu da se predstave serijom susednih linija različitih širina. Postoji mnogo različitih šema koda, kao što je univerzalni kôd proizvoda (UPC) ili kôd 39.