FLASH memorija
FLASH memorija

FLASH memorija

Stabilna memorija koja održava sačuvane informacije nepromenjenim dok je napajanje isključeno. Ova oblast memorije se koristi za čuvanje operativnog programa štampača. Može se koristiti i za čuvanje opcionih fontova štampača, grafičkih formata i potpunih formata nalepnice.