režim odlepljivanja
režim odlepljivanja

režim odlepljivanja

Režim rada pri kom štampač odlepljuje odštampanu nalepnicu sa poleđine i omogućava korisniku da je ukloni pre štampanja druge nalepnice. Štampanje se pauzira dok se nalepnica ne ukloni.