perforirani medij
perforirani medij

perforirani medij

Perforirani medij
Medij sa perforacijama koje omogućavaju lako razdvajanje nalepnica ili oznaka. Medij može da ima i crne oznake ili druge vidove razdvajanja između nalepnica ili oznaka.