habanje glave za štampanje
habanje glave za štampanje

habanje glave za štampanje

Vremenom se smanjuje kvalitet površine glave za štampanje i/ili elemenata za štampanje. Habanje glave za štampanje izazivaju toplota i abrazije. Zbog toga, da biste maksimalno produžili radni vek glave za štampanje, koristite najnižu postavku zatamnjenosti štampe (ponekad se naziva temperatura progorevanja ili temperatura glave) i najniži pritisak glave za štampanje koji daje dobar kvalitet štampe. U slučaju metoda štampanja termalni prenos, koristite traka koja je iste ili veće širine od medija, da biste glavu za štampanje zaštitili od hrapave površine medija.