račun
račun

račun

Račun je otisak promenljive dužine. Jedan primer računa je u maloprodajnim objektima, gde svaki kupljeni artikal zauzima zasebni red na otisku. Zbog toga je račun duži ukoliko je više artikala kupljeno.