traka
traka

traka

Traka je tanka folija, sa jedne strane premazana voskom, smolom ili vosak-smolom (najčešće se naziva mastilo), materijalom koji se prenosi na medij prilikom procesa termalnog prenosa. Mastilo se prenosi na medij kada ga zagreju sitni elementi u glavi za štampanje.
Traka se koristi samo sa metodom štampanja sa termalnim prenosom. Direktni termalni medij ne koristi traku. Pri korišćenju trake, ona mora biti iste širine kao i medij koji se koristi ili šira. Ako je traka uža od medija, neke površine glave za štampanje će biti nezaštićene i izložene prevremenom habanju. Zebra trake na poleđini imaju premaz koji štiti glavu za štampanje od habanja.