Podešavanje zategnutosti trake
Podešavanje zategnutosti trake
View content for :
Product:

Podešavanje zategnutosti trake

Da bi štampač radio ispravno, ulazna osovina za traku i prihvatna osovina za traku moraju da imaju istu postavku zategnutosti (normalna ili mala zategnutost). Za većinu namena koristite postavku normalne zategnutosti koja je prikazana ovde. Ako koristite uzanu traku ili naiđete na određene probleme sa trakom, može biti potrebno da smanjite zategnutost trake.

Postavka normalne zategnutosti

Da biste postavili osovine za traku u normalni položaj, čvrsto povucite oba poklopca kraja osovine dok se ne izvuku i nalegnu na mesto. Koristite ovu postavku za većinu primena.
Postavka normalne zategnutosti (poklopci kraja osovina izvučeni)

Postavka male zategnutosti

Da biste postavili osovinu u položaj male zategnutosti, čvrsto gurnite poklopac kraja dok se ne uvuče i nalegne na mesto. Koristite ovu postavku samo kada je to neophodno, na primer, ako traka ostavlja zamrljane tragove na početku rolne ili ako normalna zategnutost dovodi do zaustavljanja trake na kraju rolne.
Osovine za traku – postavka male zategnutosti (poklopci kraja osovine uvučeni)