Drugi načini promene postavki štampača
Drugi načini promene postavki štampača
View content for :
Product:

Drugi načini promene postavki štampača

U ovom odeljku su objašnjeni parametri štampača i načini prikazivanja ili menjanja postavku pomoću sledećeg:
  • ZPL i Set/Get/Do (SGD) komandi (za više informacija pogledajte Zebra vodič za programiranje.)
  • Veb-stranice štampača kada štampač ima aktivnu vezu sa žičnim ili bežičnim serverom za štampanje (više informacija potražite u korisničkom priručniku za ZebraNet žični i bežični server za štampanje.)