Mrežne postavke
Mrežne postavke
View content for :
Product:

Mrežne postavke

Mrežne postavke
Mrežna postavka
Opis
Reset Network (Resetuj mrežu)
Ova opcija resetuje žični ili bežični (WLAN) server za štampanje. Morate da resetujete server za štampanje kako bi bilo koje promene mrežnih postavki postale aktivne.
Povezane ZPL komande:
~WR
SGD komanda koja se koristi:
device.reset
Veb stranica štampača:
Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
Factory Print Server Settings (Fabričke postavke servera za štampanje)
Primary Network (Primarna mreža)
Navedite da li se žični ili bežični server za štampanje smatra primarnim.
Prihvatljive vrednosti:
wired, wlan
Povezane ZPL komande:
^NC
SGD komanda koja se koristi:
ip.primary_network
IP Port (IP port)
Ova postavka štampača odnosi se na broj porta koji TCP usluga štampe nadgleda. Na ovaj port treba da bude usmerena normalna TCP komunikacija sa hosta.
SGD komanda koja se koristi:
ip.port
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
IP Alternate Port (Alternativni IP port)
Ova komanda podešava broj porta za alternativni TCP port.
Serveri za štampanje koji podržavaju ovu komandu istovremeno će nadgledati veze na primarnom i alternativnom portu.
SGD komanda koja se koristi:
ip.port_alternate
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Visibility Agent (Vidljivi agent)
Kada je štampač povezan na žičnu ili bežičnu mrežu, pokušavaće da se poveže na Asset Visibility Service kompanije Zebra koristeći Zebra Printer Connector zasnovan na informatičkom oblaku koristeći šifrovanu „web socket“ vezu sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata. Štampač šalje podatke za otkrivanje, postavke i upozorenja. Podaci koji se štampaju bilo kojim formatom nalepnica se NE prenose.
Da biste izašli iz ove funkcije, onemogućite ovu postavku. (Više informacija potražite u napomeni „Odustajanje od aplikacije Asset Visibility Agent“ na lokaciji zebra.com.)
Prihvatljive vrednosti:
on, off
SGD komanda koja se koristi:
weblink.zebra_connector.enable
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Configuration (Konfiguracija mreže)
Cloud Connect Settings (Postavke za povezivanje pomoću informatičkog oblaka)
IP Protocol (wired or WLAN) (IP protokol (žični ili WLAN))
Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima žični ili bežični server za štampanje prima IP adresu sa servera.
Prihvatljive vrednosti:
  • all
  • gleaning only
  • rarp
  • bootp
  • dhcp
  • dhcp & bootp
  • permanent
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
Žični:
internal_wired.ip.protocol
WLAN:
wlan.ip.protocol
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
IP Address (wired or WLAN) (IP adresa (žična ili WLAN))
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite IP adresu štampača. Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite IP Protocol (IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
Žični:
internal_wired.ip.addr
WLAN:
wlan.ip.addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Subnet Mask (wired or WLAN) (Podmrežna maska (žična ili WLAN))
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite podmrežnu masku. Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite IP Protocol (IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
Žični:
internal_wired.ip.netmask
WLAN:
wlan.ip.netmask
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
Gateway (wired or WLAN) (Mrežni prolaz (žični ili WLAN))
Pogledajte i, ako je potrebno, promenite podrazumevani mrežni prolaz. Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite IP Protocol (IP protokol) na vrednost PERMANENT (Trajno), a zatim resetujte server za štampanje.
Prihvatljive vrednosti:
od 000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
Žični:
internal_wired.ip.gateway
WLAN:
wlan.ip.gateway
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)
MAC Address (MAC adresa)
Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu servera za štampanje.
SGD komanda koja se koristi:
Žični:
internal_wired.mac_addr
WLAN:
wlan.mac_addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)
ESSID
Prikažite i, ako je potrebno, promenite Extended Service Set Identification (ESSID) koji koristi bežični server za štampanje. Ova postavka mora da odgovara vrednosti koju koristi bežična mreža.
Prihvatljive vrednosti:
Alfanumerički niz od 32 znaka (podrazumevano 125)
SGD komanda koja se koristi:
wlan.essid
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)