Instalacija upravljačkih programa i povezivanje na računar sa operativnim sistemom Windows
Instalacija upravljačkih programa i povezivanje na računar sa operativnim sistemom Windows

Instalacija upravljačkih programa i povezivanje na računar sa operativnim sistemom Windows

Da biste mogli da koristite štampač preko računara sa operativnim sistemom Microsoft Windows, prvo morate da instalirate odgovarajuće upravljačke programe.
Štampač možete da povežete sa računarom putem bilo kog načina povezivanja koji je dostupan. Međutim, nemojte da povezujete bilo koji kabl računara sa štampačem dok se to ne zatraži od vas. Ako ih povežete u pogrešnom trenutku, štampač neće instalirati odgovarajuće upravljačke programe. Korake za oporavak od pogrešnog instaliranja upravljačkog programa potražite u odeljku Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.