Instaliranje upravljačkih programa
Instaliranje upravljačkih programa

Instaliranje upravljačkih programa

Pratite ove korake da biste instalirali odgovarajuće upravljačke programe.
 1. Idite na lokaciju zebra.com/drivers.
 2. Kliknite na opciju
  Printers (Štampači)
  .
 3. Izaberite model štampača.
 4. Na stranici proizvoda štampača kliknite na
  Drivers (Upravljački programi)
  .
 5. Preuzmite odgovarajući upravljački program za Windows.
  Izvršna datoteka upravljačkog programa (npr.
  zd86423827-certified.exe
  ) biće sačuvana u fascikli „Download“ (Preuzimanje).
 6. Pokrenite izvršnu datoteku i pratite uputstva.
  Nakon završetka podešavanja možete da dodate sve upravljačke programe u sistem (
  Configure System (Konfigurisanje sistema)
  ) ili možete da dodate/konfigurišete određene štampače (pogledajte odeljak Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača).
  Čarobnjak za instalaciju štampača – dovršavanje podešavanja
 7. Izaberite
  Configure System (Konfigurisanje sistema)
  , zatim kliknite na
  Finish (Završi)
  .
  Čarobnjak za instalaciju štampača će instalirati upravljačke programe.
  Instalacija upravljačkog programa je završena