Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača
Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača
View content for :
Product:

Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača

 1. Na poslednjem ekranu programa za instalaciju upravljačkog programa, ostavite stavku
  Run the Printer Installation Wizard (Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača)
  označenom, a zatim kliknite na
  Finish (Završi)
  .
  Prikazaće se Čarobnjak za instalaciju štampača.
 2. Kliknite na
  Next (Dalje)
  .
 3. Kliknite na
  Install Printer Driver (Instalacija upravljačkog programa štampača)
  .
  Prikazaće se ugovor o licenciranju.
 4. Pročitajte i prihvatite uslove ugovora o liceniranju, a zatim kliknite na
  Next (Dalje)
  .
 5. Izaberite opciju komunikacije koju želite da konfigurišete za štampač:
  • Network Port (Mrežni port) – ili instaliranje štampača sa Ethernet (LAN) ili bežičnom (Wi-Fi) mrežnom vezom. Sačekajte da upravljački program skenira lokalnu mrežu u potrazi za uređajima i pratite uputstva na ekranu. Ako je potrebno, podesite vrednosti na način naveden u odeljku Povezivanje sa mrežom putem Ethernet porta štampača ili Povezivanje štampača sa bežičnom mrežom.
  • USB Port (USB port) – za instalaciju štampača povezanih USB kablom. Povežite štampač na računar kao što je prikazano u odeljku Povezivanje sa računarom koristeći USB port štampača. Ako je štampač već povezan i uključen, možda će biti potrebno da uklonite USB kabl i ponovo ga uključite. Upravljački program će automatski potražite model povezanog štampača.
  • Bluetooth Port (Bluetooth port) – za instalaciju štampača sa Bluetooth vezom. Ne važi za ovaj štampač.
  • Other (Drugo) – za instalaciju pomoću druge vrste kabla kao što su paralelni (LPT) i serijski (COM). Dodatna konfiguracija nije neophodna.
  • Other (Drugo) – za instalaciju pomoću druge vrste kabla kao što je serijski (COM). Dodatna konfiguracija nije neophodna.
 6. Ako budete upitani, izaberite model i rezoluciju štampača.
  Model i rezolucija se nalaze na nalepnici sa brojem artikla, koja se obično nalazi ispod držača medija. Ovi podaci će biti u sledećem formatu:
  Part Number: XXXXXxY – xxxxxxxx
  gde je
  XXXXX
  = model štampača, a
  Y
  = rezolucija štampača (
  2
  = 203 tpi,
  3
  = 300 tpi,
  6
  = 600 tpi).
  Na primer, u broju artikla
  ZT411x3 – xxxxxxxx
  ,
  ZT411
  označava da je model štampača ZT411, a
  3
  označava da je rezolucija glave za štampanje 300 tpi.