Umetanje medija u štampač
Umetanje medija u štampač
View content for :
Product:

Umetanje medija u štampač

Putanja umetanja medija je ista za medije u rolni i preklopne medije. Mediji u rolni su prikazani na većini slika u ovom odeljku.
 1. Otvorite poklopac za medij.
  Otvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 2. Uklonite i odbacite sve oznake ili nalepnice koje su pocepane ili prljave ili koje zadržava lepak ili traka.
 3. Izvucite i preklopite nadole vođicu za medij.
 4. Umetnite medij u rolni ili preklopni medij u štampač.
  Tip medija
  Uputstvo
  Medij u rolni
  Medij u rolni.
  Postavite rolnu medija na držač za dopremanje medija. Gurnite rolnu unazad dokle god je to moguće.
  Preklopni medij
  Preklopni medij
  1. Umetnite preklopni medij kroz zadnji deo štampača.
  2. Naberite medij preko držača za dopremanje medija.
 5. Preklopite nagore vođicu za medij.
 6. Povlačite vođicu za medije sve dok ne dodirne ivicu rolne.
 7. Koji metod prikupljanja koristite? (Pogledajte Utvrđivanje metoda manipulisanja medijima).)
  Ako koristite...
  Onda...
  Otcepljivanje
  Odlepljivanje
  Sekač ili odloženo rezanje