Korišćenje režima sekača ili režima odloženog rezanja
Korišćenje režima sekača ili režima odloženog rezanja
View content for :
Product:

Korišćenje režima sekača ili režima odloženog rezanja

 1. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 2. Izvucite spoljnu vođicu za medije do kraja.
 3. Umetnite medije kao što je prikazano.
  1. Uverite se da medij prolazi kroz prorez na transmisivnom senzoru medija (1) i ispod unutrašnje vođice za medij (2). Medij treba samo da dodiruje pozadinu proreza transmisivnog senzora medija.
   Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
  2. Umetnite medij kroz sekač.
   Sečivo sekača je oštro. Nemojte dodirivati niti trljati sečivo prstima.
 4. Provlačite spoljašnju vođicu za medije sve dok ne dodirne ivicu medija.
 5. Zatvorite sklop glave za štampanje.
 6. Po želji, umetnite prihvatnu fioku sekača u prorez na prednjoj strani sekača.
 7. Zatvorite poklopac za medij.
  Zatvorite poklopac za medij sa opcijom sekača
 8. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.
  Štampač će možda obaviti kalibraciju nalepnice ili uvući nalepnicu, u zavisnosti od postavki.
 9. Da biste postigli optimalne rezultate, kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
 10. Potvrdite da štampač može da odštampa nalepnicu sa konfiguracijom držeći istovremeno tastere
  FEED (Uvuci)
  i
  CANCEL (Otkaži)
  2 sekunde.
  Umetanje medija u režimu otcepljivanja je završeno.