Traka
Traka

Traka

Ovaj odeljak se odnosi samo na štampače koji imaju instaliranu opciju za termalni prenos.
Da li treba da koristim traku?
Sam medij određuje da li treba da koristite traku.
 • Medij za termalni prenos – potrebna je traka.
 • Direktni termalni medij – NIJE potrebna traka.
Kako da znam da li je medij direktni termalni ili za termalni prenos?
(Definicije potražite u odeljcima direktni termalni i termalni prenos.)
Najlakši način da saznate jeste da noktom brzo zagrebete površinu medija. Ako se na mestu gde ste zagrebali pojavi crna oznaka, medij je direktni termalni, što znači da NE treba da koristite traku.
Koju vrstu trake mogu da koristim?
Štampač može da koristi samo onu traku koja je premazana sa spoljne strane,.
Kako da znam koja strana trake je premazana?
Primenite jedan od ova dva metoda da biste utvrdili koja strana je premazana:
 • 1. metod: Test lepljenja
  1. Pritisnite ugao lepljive strane nalepnice na spoljnu površinu rolne trake.
  2. Odlepite nalepnicu sa trake.
  Ako se čestice mastila zalepe za nalepnicu, spoljna strana rolne je premazana. Ponovite ovaj test sa unutrašnjom površinom ako je potrebno da biste utvrdili koja strana je premazana.
 • 2. metod: Test grebanjem trake
  1. Odmotajte mali deo trake i postavite spoljnu površinu na list papira.
  2. Zagrebite noktom unutrašnju površinu trake.
  3. Podignite traku i proverite da li su ostali tragovi na papiru.
  Ako je traka ostavila trag, spoljna strana je premazana.