Izbor lokacije za štampač
Izbor lokacije za štampač
View content for :
Product:

Izbor lokacije za štampač

Izaberite lokaciju za štampač koja ispunjava sledeće uslove:
  • Površina – Površina na kojoj će se štampač nalaziti mora biti čvrsta, ravna i dovoljne veličine i snage da izdrži štampač.
  • Prostor – Prostor u kojem će se štampač nalaziti mora da ima dovoljno mesta za ventilaciju i pristup komponentama i priključcima štampača. Da biste omogućili odgovarajuću ventilaciju i hlađenje, ostavite slobodan prostor sa svih strana štampača.
    Nemojte da postavljate nikakve obloge niti materijal za amortizovanje iza ili ispod štampača jer to ograničava protok vazduha i može da dovede do pregrevanja štampača.
  • Napajanje – Štampač treba da bude na malom rastojanju od odgovarajuće utičnice za struju kojoj se lako pristupa.
  • Interfejsi za komunikaciju sa podacima – Štampač mora da bude u dometu WLAN radija (ako je primenljivo) ili u prihvatljivom dometu da bi drugi priključci mogli da dosegnu izvor podataka (obično je to računar). Više informacija o maksimalnim dužinama i konfiguracijama kablova potražite u odeljku Specifikacije komunikacionog interfejsa.
  • Radni uslovi – Štampač je projektovan da radi u širokom opsegu uslova okruženja i struje, uključujući skladišta ili fabričko postrojenje. U sledećoj tabeli prikazani su zahtevi temperature i relativne vlažnosti za štampač dok radi.
Radna temperatura i vlažnost
Režim
Temperatura
Relativna vlažnost
Termalni prenos
od 40° do 104°F (od 5° do 40°C)
od 20 do 85% bez kondenzacije
Direktni termalni
od 32° do 104°F (od 0° do 40°C)