Utvrđivanje metoda manipulisanja medijima)
Utvrđivanje metoda manipulisanja medijima)
View content for :
Product:

Utvrđivanje
metoda manipulisanja medijima)

Pre umetanja medija, odaberite metod manipulisanja medijima koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača.
Opcije štampača
1
Otcepljivanje (standardno)
2
Opcija za odlepljivanje
3
Opcija sekača
Metodi manipulisanja
medija i opcije štampača
Metod
Potrebna opcija štampača
Opis
Otcepljivanje
Može se koristiti sa svim opcijama štampača i većinom tipova medija.
Štampač štampa formate nalepnica kako ih prima. Operater štampača može da otcepi odštampane nalepnice kada se štampač zaustavi.
Odlepljivanje
Opcija za odlepljivanje
Štampač skida nalepnicu sa pozadine tokom štampanja, a zatim pauzira dok se nalepnica ne ukloni.
Sekač
Opcija sekača
Štampač seče između nalepnica nakon štampanja svake od njih.
Odloženo rezanje
Opcija sekača
Štampač čeka ZPL komandu za odloženo rezanje (
~JK
) pre nego što odseče poslednju odštampanu nalepnicu.
Opcije aplikatora, odlepljivanje bez podloge, premotavanje bez podloge, otcepljivanje bez podloge, rezanje bez podloge i odloženo rezanje bez podloge rezervisane su za buduću upotrebu.
  1. Izaberite metod koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača.