Učitavanje fabričkih ili poslednjih sačuvanih vrednosti
Učitavanje fabričkih ili poslednjih sačuvanih vrednosti
View content for :
Product:

Učitavanje fabričkih ili poslednjih sačuvanih vrednosti

Vraćanje štampača na fabričke vrednosti ili na poslednje sačuvane vrednosti može da pomogne ako stvari ne funkcionišu na očekivani način.
Način vraćanja ovih vrednosti potražite u odeljku Učitavanje fabričkih vrednosti.
FACTORY (Fabričke postavke)
Vraća sve postavke štampača koje nisu mrežne postavke na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili.
NETWORK (Mrežne postavke)
Ponovo pokreće žični ili bežični server za štampanje štampača. Uz bežični server za štampanje, štampač se takođe ponovo pridružuje bežičnoj mreži.
LAST SAVED (Poslednje sačuvane postavke)
Učitava postavke iz poslednjeg trajnog čuvanja.