Problemi sa trakom
Problemi sa trakom
View content for :
Product:

Problemi sa trakom

Problem
Mogući uzrok
Preporučeno rešenje
Pocepana traka
Pocepana ili istopljena traka
Zatamnjenost je podešena na previsoku vrednost.
 1. Odštampajte nalepnice koristeći Procenjivanje kvaliteta bar-koda.
 2. Ako je potrebno, ručno prilagodite postavke zatamnjenosti ili brzine štampanja.
  • Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
  • Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
  Načine promene postavki zatamnjenosti i brzine štampe potražite u odeljku Postavke štampanja.
 3. Temeljno očistite glavu za štampanje. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje.
Traka je premazana sa pogrešne strane i ne može se koristiti u ovom štampaču.
Zamenite traku trakom premazanom sa ispravne strane. Više informacija potražite u odeljku Traka.
Zgužvana traka
Zgužvana traka
Traka je nepravilno umetnuta.
Umetnite traku ispravno. Pogledajte Umetanje trake.
Neispravna temperatura progorevanja.
 1. Odštampajte nalepnice koristeći Procenjivanje kvaliteta bar-koda.
 2. Ako je potrebno, ručno prilagodite postavke zatamnjenosti ili brzine štampanja.
  • Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenost, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, traka može da progori ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.
  • Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.
  Načine promene postavki zatamnjenosti i brzine štampe potražite u odeljku Postavke štampanja.
Neispravan ili nejednak pritisak glave za štampanje.
Podesite pritisak glave za štampanje na najnižu vrednost potrebnu za dobar kvalitet štampe. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Medij se ne uvlači ispravno; „šeta“ sa jedne strane na drugu.
Podešavajte vođicu za medije sve dok ne dodirne ivicu medija. Ako ovo ne reši problem, proverite pritisak glave za štampanje. Pogledajte Podešavanje pritiska glave za štampanje.
Ako je potrebno, pozovite servisera.
Možda su neispravno instalirani glava za štampanje ili valjak za štampanje.
Potvrdite, ako možete, da li su ispravno instalirani. Ako je potrebno, pozovite servisera.
Problemi sa detekcijom trake
Štampač ne detektuje kada nestane trake.
Štampač je možda kalibrisan bez trake ili bez ispravno umetnute trake.
 1. Proverite da li je traka ispravno umetnuta da bi mogao da je detektuje senzor trake. Ispod glave za štampanje, traka bi trebalo da prolazi nazad do kraja, blizu zaštitnog zida štampača. Pogledajte Umetanje trake.
 2. Kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.
U režimu termalnog prenosa, štampač nije detektovao traku iako je pravilno umetnuta.
Štampač ukazuje na to da je nestalo trake, čak i ako je traka ispravno umetnuta.
Štampač nije kalibrisan za nalepnice i traku koji se koriste.
Kalibrišite štampač. Pogledajte Kalibracija senzora trake i medija.