Dijagnostički test komunikacije
Dijagnostički test komunikacije
View content for :
Product:

Dijagnostički test komunikacije

Dijagnostički test komunikacije predstavlja alatku za rešavanje problema koja služi za proveru međuveze štampača i host računara. Kada je štampač u dijagnostičkom režimu, štampa sve podatke primljene sa host računara kao prave ASCII znakove sa heks vrednostima ispod ASCII teksta. Štampač štampa sve primljene znakove, uključujući kontrolne kodove kao što je CR (znak za početak reda). Sledi primer tipične probne nalepnice iz ovog testa.
Probna nalepnica je odštampana naopako.
Probna nalepnica dijagnostičkog testa komunikacije
 1. Podesite širinu štampe koja je jednaka ili manja od širine nalepnice koja se koristi za testiranje. Više informacija potražite u odeljku Širina štampanja.
 2. Podesite opciju
  DIAGNOSTICS MODE (Dijagnostički režim)
  na
  ENABLED (Omogućeno)
  . Metode potražite u odeljku Režim dijagnostike komunikacije.
  Štampač aktivira dijagnostički režim i štampa sve podatke primljene sa host računara na nalepnici za testiranje.
 3. Na nalepnici za testiranje potražite kodove grešaka. Za eventualne greške, proverite da li su parametri komunikacije ispravni.
  Greške se prikazuju na nalepnici za testiranje na sledeći način:
  • FE ukazuje na grešku pri kadriranju.
  • OE ukazuje na grešku prekoračenja.
  • PE ukazuje na grešku u paritetu.
  • NE ukazuje na šum.
 4. Isključite štampač (O), a zatim ga ponovo uključite (I) da biste izašli iz ovog samotestiranja i vratili se na normalan rad.