Bežični server za štampanje
Bežični server za štampanje

Bežični server za štampanje

Specifikacije
Detalje potražite u odeljku Specifikacije bežične veze.
Ograničenja i zahtevi
  • Može da štampa na štampaču sa bilo kog računara u bežičnom lokalnom mrežom (WLAN).
  • Može da komunicira sa štampačem putem veb stranica štampača.
  • Štampač mora biti konfigurisan da koristi vaš WLAN.
  • Može se instalirati samo u gornji otvor za opcione medije.
Povezivanje i konfiguracija
Uputstvo za konfiguraciju potražite u ZebraNet korisničkom priručniku za žični i bežični server za štampanje. Kopija ovog priručnika dostupna je na lokaciji zebra.com/manuals.