RS-232/C serijski interfejs za podatke
RS-232/C serijski interfejs za podatke

RS-232/C serijski interfejs za podatke

Specifikacije
  • Od 2400 do 115000 prenos
  • paritet, bitova po znaku
  • 7 ili 8 bitova podataka
  • Potreban je protokol potvrde XON-XOFF, RTS/CTS ili DTR/DSR
  • 750 mA na 5 V od pinova 1 i 9
Ograničenja i zahtevi
Morate da koristite kabl za direktno povezivanje bez modema da biste se povezali sa štampačem ili adapter za direktno povezivanje bez modema ako koristite standardni kabl za modem.
  • Maksimalna dužina kabla 15,24 m (50 stopa).
  • Možda ćete morati da promenite parametre štampača tako da odgovaraju host računaru.
Povezivanje i konfiguracija
Brzina prenosa, broj bitova podataka i zaustavnih bitova, paritet i XON/XOFF ili DTR kontrola moraju odgovaraju onima na host računaru.