Žični 10/100 Ethernet server za štampanje (interni)
Žični 10/100 Ethernet server za štampanje (interni)

Žični 10/100 Ethernet server za štampanje (interni)

Ova standardna ZebraNet Ethernet opcija čuva informacije o konfiguraciji mreže u štampaču. Opciona Ethernet veza čuva informacije o konfiguraciji na uklonjivoj ploči servera za štampanje, koju štampači mogu da dele.
Ograničenja i zahtevi
  • Štampač mora biti konfigurisan da koristi vaš LAN.
  • Drugi žični server za štampanje može da bude instaliran u donjem opcionom otvoru.
Povezivanje i konfiguracija
Uputstvo za konfiguraciju potražite u ZebraNet korisničkom priručniku za žični i bežični server za štampanje. Ovaj priručnik je dostupan na lokaciji zebra.com/manuals.