Specifikacije kabla za napajanje
Specifikacije kabla za napajanje

Specifikacije kabla za napajanje

Da li će kabl za napajanje biti isporučen zavisi od načina na koji je štampač naručen. Ako nije isporučen ili ako isporučeni kabl nije odgovarajući za vaše potrebe, razmotrite sledeće informacije.
Zbog bezbednosti osoblja i opreme uvek koristite odobreni kabl za napajanje sa tri provodnika koji se koristi u regionu ili zemlji namenjenoj za instalaciju. Kabl mora da koristi ženski priključak IEC 320 i odgovarajuću konfiguraciju uzemljenog utikača sa tri provodnika koji se koristi u datom regionu.
Specifikacije kabla za napajanje
1
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom za vašu zemlju – Kabl bi trebalo da sadrži oznaku sertifikacije najmanje jedne poznate međunarodne bezbednosne organizacije (pogledajte Figure 2). Uzemljenje kućišta mora da bude povezano da bi se obezbedila zaštita i smanjile elektromagnetne smetnje.
2
HAR kabl sa 3 provodnika ili drugi kabl koji je odobren za vašu zemlju.
3
IEC 320 priključak – Priključak bi trebalo da sadrži oznaku sertifikacije najmanje jedne poznate međunarodne bezbednosne organizacije (pogledajte Figure 2).
4
Dužina ≤ 3 m (9,8 stopa). Oznaka 10 A, 250 VAC.
Simboli sertifikacije međunarodne organizacije za bezbednost