Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje
Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje
View content for :
Product:

Čišćenje glave za štampanje i valjka za štampanje

Nedosledan kvalitet štampe, kao što su praznine na bar-kodu ili grafikama, što može da ukazuje na zaprljanu glavu za štampanje. Preporučeni raspored čišćenja potražite u odeljku Table 1.
U slučaju štampača sa sklopom za odlepljivanje, držite sklop za odlepljivanje zatvorenim dok čistite valjak za štampanje da biste smanjili rizik od savijanja traka za otcepljivanje/odlepljivanje.
Pre dodirivanja sklopa glave za štampanje, ispraznite nakupljeni statički elektricitet tako što ćete dodirnuti metalni okvir štampača ili pomoću antistatičke trake za zglob i podloge.
 1. Otvorite poklopac za medij.
  Otvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 2. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 3. Uklonite traku (ako se koristi) i medij.
 4. Pomoću štapića sa vatom iz Zebra kompleta za preventivnu negu obrišite uzduž braon traku na sklopu glave za štampanje od jednog kraja do drugog. Umesto kompleta za preventivno održavanje možete da koristite čisti štapić sa vatom umočen u izopropil-alkohol čistoće 99,7%. Sačekajte da rastvarač ispari.
  Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 5. Dok ručno okreće valjak za štampanje, očistite ga temeljno štapićem sa vatom. Sačekajte da rastvarač ispari.
 6. Umetnite traku (ako se koristi) i medij. Uputstva potražite u odeljku Umetanje trake ili Ubacivanje medija.
 7. Zatvorite sklop glave za štampanje.
 8. Zatvorite poklopac za medij.
  Zatvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 9. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.
  Štampač će možda obaviti kalibraciju nalepnice ili uvući nalepnicu, u zavisnosti od postavki.
  Ako ovim postupkom ne poboljšate kvalitet štampe, pokušajte da očistite glavu za štampanje filmom za čišćenje Save-A-Printhead. Ovaj specijalno premazani materijal uklanja nagomilane nečistoće bez oštećivanja glave za štampanje. Pozovite ovlašćenog Zebra prodavca da biste dobili više informacija.