Zamena komponenti štampača
Zamena komponenti štampača

Zamena komponenti štampača

Neke komponente štampača, kao što su glava za štampanje i valjak za štampanje, mogu vremenom da se pohabaju i lako zamene. Redovno čišćenje može da produži vek nekih od tih komponenata.
Više informacija o preporučenim intervalima čišćenja potražite u odeljku Raspored i postupci čišćenja.