Uklanjanje iskorišćene trake
Uklanjanje iskorišćene trake
View content for :
Product:

Uklanjanje iskorišćene trake

Uklonite iskorišćenu traku sa prihvatne osovine za traku svaki put kada menjate rolnu trake.
 1. Da li se traka potrošila?
  Ako...
  Onda...
  Potrošila se
  Nastavite sa sledećim korakom.
  Nije se potrošila
  1. Presecite ili prekinite traku ispred prihvatne osovine za traku.
  2. Nastavite sa sledećim korakom.
 2. Povucite jezgro sa iskorišćenom trakom sa prihvatne osovine za traku.
 3. Odbacite upotrebljenu traku. Prazno jezgro sa prihvatne osovine za traku možete ponovo da upotrebite tako što ćete ga premestiti na prihvatnu osovinu za traku.
 4. Ponovo umetnite traku prateći uputstvo u odeljku Umetanje trake.