Funkcije uređaja
Funkcije uređaja

Funkcije uređaja

Prikaz spreda
Prikaz uređaja spreda
Broj
Stavka
Opis
1
Prednje dugme za skeniranje
Pokreće snimanje podataka bar-koda kada je aktivna aplikacija koja podržava skeniranje.
2
Ekran osetljiv na dodir
Prikazuje sve informacije potrebne za upravljanje uređajem.
3
Svetlosni senzor
Određuje nivo ambijentalnog svetla radi upravljanja intenzitetom pozadinskog osvetljenja ekrana.
4
Prednja kamera
Koristite za video konferencije.
5
Dugme za napajanje
Uključuje i isključuje ekran. Pritisnite i otpustite da biste uključili uređaj. Pritisnite i zadržite da biste resetovali uređaj ili ga isključili.
6
LED za snimanje podataka
Svetli tokom snimanja podataka.
7
LED indikator punjenja
Ukazuje na stanje napajanja i status napunjenosti baterije tokom punjenja, kao i obaveštenja koja generišu aplikacije.
8
Prozor za skeniranje
Omogućava prikupljanje podataka pomoću skenera.
9
USB-C port
Pruža USB host i klijentsku komunikaciju.
10
Desni zvučnik
Obezbeđuje audio izlaz.
11
Priključak interfejsa
Omogućava komunikaciju sa uređajem sa stanice.
12
Indikator poravnanja postolja
Koristite kao pomoć pri poravnavanju tableta sa postoljem.
13
Levi zvučnik
Obezbeđuje audio izlaz.
14
Poklopac USB porta
Koristite da biste zatvorili USB port. Dostupno samo na uređajima za zdravstvene ustanove.
Prikaz otpozadi
Prikaz uređaja otpozadi
Broj
Stavka
Opis
1
Prorez za zaključavanje postolja
Koriste se za postolja radi fiksiranja tableta.
2
Poklopac baterije
Omogućava pristup zamenljivoj bateriji.
3
Položaj NFC antene
Koristi se za čitanje NFC kartica.
4
Zadnji mikrofon
Koristi se za audio snimke.
5
Zadnja kamera
Kamera sa automatskim fokusom za snimanje fotografija.
6
LED blic zadnje kamere
Pruža osvetljenje za kameru.
7
Urez za poklopac baterije
Podignite odeljak poklopca baterije sa urezima da biste skinuli poklopac baterije sa tableta.
8
Gornje dugme za skeniranje
Pokreće snimanje podataka bar-koda kada je aktivna aplikacija koja podržava skeniranje (prilagodljivo).
9
Gornji mikrofon
Koristi se za glasovnu komunikaciju ili snimanje zvuka.
10
Prilagodljivo dugme
Dugme koje je moguće konfigurisati za korišćenje sa aplikacijama.
11
Dugme PTT
Obično se koristi za komunikaciju „Push-to-Talk“. Tamo gde postoje regulatorna ograničenja, dugme se može konfigurisati za korišćenje sa drugim aplikacijama.
12
Dugme za povećavanje jačine zvuka
Povećava jačinu zvuka.
13
Dugme za smanjivanje jačine zvuka
Smanjuje jačinu zvuka.