Skeniranje pomoću internog skenera
Skeniranje pomoću internog skenera

Skeniranje pomoću internog skenera

Koristite interni skener da biste snimili podatke iz bar-koda.
Za čitanje bar-koda potrebna je aplikacija koja podržava skeniranje. Uređaj sadrži aplikaciju DataWedge koja omogućava korisniku da omogući skeneru da dekodira podatke bar-koda i da prikaže sadržaj bar-koda.
 1. Proverite da li je aplikacija otvorena na uređaju i da li je istaknuto tekstualno polje (tekstualni kursor u tekstualnom polju).
 2. Usmerite izlazni prozor uređaja prema bar-kodu.
  skeniranje pomoću ugrađenog skenera
 3. Pritisnite i zadržite jedno od dugmadi za skeniranje.
  Tačka za usmeravanje sa osvetljenjem uključuje se kao pomoć pri usmeravanju.
  Kada je uređaj u režimu liste za preuzimanje, uređaj ne dekodira bar-kod dok centar tačke za usmeravanje ne dodirne bar-kod.
 4. Vodite računa da bar-kod bude u području koje formira šema za usmeravanje. Tačka za usmeravanje se koristi za veću vidljivost u uslovima snažnog osvetljenja.
  LED indikator za snimanje podataka će početi da svetli zeleno i podrazumevano će se oglasiti zvučni signal kako bi ukazao na to da je bar-kod uspešno dekodiran.