Podešavanje uređaja
Podešavanje uređaja

Podešavanje uređaja

Podesite uređaj pre prve upotrebe.
  1. Umetnite nano SIM karticu. (samo ET45)
  2. Napunite uređaj.
  3. Uključite uređaj.