Dodatna oprema za punjenje
Dodatna oprema za punjenje

Dodatna oprema za punjenje

Za optimalan doživljaj punjenja koristite dodatnu opremu za punjenje koju je odobrila kompanija Zebra.
U dodatnu opremu za punjenje za ET40/ET45 spadaju:
  • Postolje samo za punjenje sa 1 slotom (CRD-ET4X-1SCHRG1-01)
  • Postolje samo za punjenje sa 4 slota (CRD-ET4X-4SCHRG1-01)
  • USB-C kabl za punjenje (CBL-TC5X-USBC2A-01)