Punjenje pomoću postolja sa 1 slotom
Punjenje pomoću postolja sa 1 slotom

Punjenje pomoću postolja sa 1 slotom

U ovom odeljku opisano je kako da punite uređaj pomoću ET40/ET45 postolja sa 1 slotom.
 1. Poravnajte uređaj sa oznakama za poravnavanje (1) na postolju.
  Ilustracija postolja sa 1 slotom sa istaknutim oznakama za poravnavanje
 2. Umetnite uređaj u postolje (1) i rotirajte ga unazad (2) dok ne legne na mesto.
  Tablet se umeće u postolje sa 1 slotom
  Uređaj je fiksiran u postolju, a LED indikator punjenja uređaja ukazuje na to da je punjenje u toku.
 3. Da biste izvadili uređaj iz ležišta, blago ga rotirajte napred (1) i izvadite iz postolja (2).
  Blago rotirajte tablet i izvadite ga iz postolja